دانلود

 • مشخصات میز تک 3015
 • دستگاه برش لیزری DPX-D3015-1000W
 • دستگاه برش لیزر DPX-D3015-1500W-IPG
 • دستگاه برش لیزری DPX-D3015-2000W
 • حداکثر داده برش (500W~6000W)
 • دستگاه جوش لیزر فیبر CW
 • دستگاه جوش دستی-211025
 • کتابچه راهنمای دستگاه جوش لیزری مینی - جدید
 • پارامترهای جوشکاری
 • دستگاه شستشوی لیزری قابل حمل 50 وات
 • دستگاه تمیز کننده لیزری 100 وات
 • دستورالعمل دستگاه تمیز کردن لیزر 200 وات
 • دستگاه تمیز کننده لیزری 500 وات
 • سیستم شستشوی لیزری دستی
 • دستگاه مارک لیزری دستی D5 210917
 • راهنمای استفاده از دستگاه مارک لیزر فیبر
 • دستگاه مارک لیزری هوشمند0915
 • راهنمای کاربر دستگاه مارک لیزر فیبر قابل حمل
 • نشانگر UV